Kinh nghiệm

Tư vấn và quản lý xây dựng các công trình trọng điểm trên nền tảng vững vàng về chuyên môn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nhằm đảm bảo tính chính xác khi tham vấn cho khách hàng.

Đội ngũ Lãnh đạo cấp cao và Ban Cố vấn

Đội ngũ Lãnh đạo cấp cao dày dạn kinh nghiệm điều hành mô hình công ty và tập đoàn, cùng đội ngũ Ban Cố vấn tư vấn chính sách, tham vấn chuyên môn sâu với bề dày lâu năm trong đa ngành nói chung và mảng tư vấn xây dựng nói riêng.

Đội ngũ vận hành

Đội ngũ triển khai, quản trị vận hành dự án được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn, thiết kế và không ngừng nỗ lực để khẳng định vị trí dẫn đầu.